verwarring kan tot inzicht leiden:

Het is inmiddels 2025.

Oude Bram en oude Bart zitten op een bankje aan de oever van het IJ. Waar ooit de NDSM was.

De scheepshelling waar Bart zijn atelier had is ingestort. Er steekt nog een gerafelde vlag uit met erop Make love no money of iets dergelijks.

Binnenkort wordt er een bouwplan ingediend voor de plek waar de scheepshelling was. Tenslotte is de andere helling al voorbeeldig gerestaureerd en ook de rails voor de kraan zijn bewaard gebleven zodat iedereen kan zien dat hier een scheepswerf was. Zonde om terrein braak te laten liggen.

“Bram, het is zooooooo complex..” zegt Bart maar Bram valt hem in de rede: “hoezo complex, Bart, wie veel geld heeft wil gebouwen neerzetten en wordt met applaus binnen gehaald door de politieken.” “Trouwens weet je nog de tijd dat Kees D. – nu burgemeester in Dalfsen - in Amsterdam-Noord bestuurder was met Ruimtelijke Ordening in zijn portefeuille? . Die kon lullen!”

“Jazeker” zegt Bart, “en door al die lullende lullen zijn we inde situatie van nu beland.”

“Ja”, zegt Bram, “naar de hemelen met zemelen! “

“Bram”, het is zooooooo complex..” zegt Bart.

Hij kan het niet laten.Alles verleden tijd.


15 2 2019

Weet iemand nog van de periode dat er een Stadsdeelraad in Noord was? Het leek zo dramatisch al die veranderingen na 2014. Maar het is meer alsof je je tuin verandert: eerst een chaos, maar na verloop van tijd lijkt het alsof de nieuwe situatie er altijd al was. Er wordt zelfs gezegd, door leden van de huidige adviescommissie, dat men in de tegenwoordige constructie meer invloed heeft op het beleid van de gemeente dan eerst! Je zou denken dat de commissieleden nu meer beschouwd worden als "insider"(Varoufakis, zie onder). Dus wie heeft er nog iets te klagen? Een enkele zeurpiet misschien. Een neo-marxist zeker.

Rock and roll NU:

Over Varoufakis, NY Times:

At the outset of the narrative, the former United States Treasury secretary Lawrence Summers asks Varoufakis in a dimly lit hotel bar in Washington, D.C., whether he is an “insider” or “outsider,” warning that outsiders (those who “prioritize their freedom to speak their version of the truth”) tend to have a hard time getting anything accomplished in government.

Varoufakis was and is obviously an outsider. He had made his name with colorful critiques of Greek and European economic policies. Even as he allied himself with Alexis Tsipras and his leftist Syriza Party to run for office in January 2015, he didn’t actually join the party. And once in office he continued to behave in ways that finance ministers aren’t supposed to, tooling around Athens on his Yamaha XJR motorcycle and famously showing up for a meeting on Downing Street in a too-tight, too-bright blue shirt and a leather overcoat described by one British fashion writer as a “drug dealer’s coat.”Als vervolg op het bovenstaande: is het niet opvallend dat er weinig nieuws meer is over Amsterdam-Noord met het verdwijnen van de Stadsdeelraad?

Politiek genereert nieuws!

15 2 2019

Een boek gelezen, hoe het verder moet met Europa: Red Europa, door Ulrike Guérot, nederlandse vertaling 2018.

Ik vind het geen prettig boek om te lezen, en niet "to the point". De schrijfster begint met een diagnose inzake de huidige onvrede met de Europese Unie: wij zouden terug verlangen naar 30 eeuwen gedeelde beschaving, waar geen sprake was van kwesties van macht en geweld. Dit is nonsens, zie onderstaand Youtube filmpje.

Dan volgt een tirade inzake wie en wat allemaal niet deugt, Angela Merkel, het kapitalisme, nationalisme. Niet allemaal onzin, bijvoorbeeld nationalisme is een groot struikelblok wat het functioneren van de Europese raad (het hoogste orgaan van de EU) ernstig belemmert. Maar op een toon dat je gaat denken: kom, kom, het is natuurlijk mensenwerk maar doen we het zoveel slechter dan bijvoorbeeld in Rusland, China, de VS of Zuid-Amerika? Op het moment dat je je gaat afvragen: waar leidt dit betoog naar toe komt de schrijfster met een soort organisatieschema dat lijkt op hoe de VS politiek georganiseerd is. Nou ja! Zonder een duidelijke toelichting en zonder een beschrijving hoe we van situatie A naar situatie B zouden kunnen komen, behalve dat we met zijn allen steeds ontevredener moeten worden.

Boektechnisch is nog een manco dat een bibliografie en een index ontbreekt, niet bevorderlijk voor het overzicht. Verder vallen me gevallen van "name dropping"op, bijvoorbeeld Thomas More en Voltaire worden ten onrechte bij onderdelen van het betoog geciteerd.

Een uit de hand gelopen pamflet, meer vind ik het niet.

16 2 2019

Ooit was er de projectgroep Noordwaarts. Een gemengde werkgroep van bestuurders en ambtenaren uit Noord en de Centrale stad opgericht in verband met de ontwikkeling van het Centrum Amsterdam Noord (CAN) bij het Buikslotermeerplein en grote gedeelte van de noordoever. Voor wie alles over deze projectgroep wil weten zie de link naar het archief.

Op een gegeven moment is besloten dat men niet meer via projectgroepen wilde werken omdat de democratische inbreng tekort kwam. Maar wat wil de ironie: Amsterdam en omliggende gemeentes bemannen nu de gigantische projectgroep genaamd Metropool Amsterdam. Daarnaast zijn er nog twee grote "spelers": de zogeheten Schiphol Area Development Company (klinkt echt als VOC!) en het verzelfstandige Havenbedrijf dat ook de havens van Zaandam en Ijmuiden omvat. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad hebben binnen deze constellatie maar beperkte invloed. Omdat bijvoorbeeld Amsterdam van de Schiphol Area Development Compay maar 30% van de aandelen heeft, en het Havenbedijf eigen tarieven bijvoorbeeld van erfpacht mag vaststellen. Dat laatste belooft nog wat wanneer de plannen van Havenstad doorgezet worden!

Een voorbeeld hoe "de groten" winnen van "de kleintjes" . De Amsterdamse gemeentepolitiek kan niet iets doorslaggevends betekenen in verband met het voortbestaan van de ecologische boerderij De Boterbloem.

Zie ook: Amsterdamse Gemeenteraad van 19 december 2018, agendapunt 14, videoverslag op 2 uur en 11 minuten.16 2 2019

"Groen is het nieuwe goud" , zegt Bart. GroenLinks Amsterdam-Noord organiseerde onlangs een bijeenkomst met als onderwerp "Groen in de knel in Amsterdam-Noord". Het is maar de vraag of men bij GroenLinks een helder onderscheid maakt tussen "groen" en "natuur", een grasveldje meer of minder of een niet onderhouden bloemenlint maakt natuurlijk niet veel uit voor de natuurwaarde van een gebied.

Al decennia is de biodiversiteit in stedelijke gebieden groter dan in de gebieden daar buiten. Inclusief de stadsvos, die ook al in Amsterdam-Noord is gesignaleerd tot schrik van de houders van hobby kippen.

Dieren zijn net als mensen is wel gezegd: in steden is het warmer, er is meer voedsel en er zijn meer schuilplaatsen. Bijvoorbeeld wat betreft de natuurwaarde van het Mr W.H. Vliegenbos zou je kunnen stellen dat die veel te danken heeft aan de bebouwing en de bewoners van de Nieuwendammerdijk en de belendende school. Verder kijken dan de neus lang is moet het motto zijn. Wil je de karekiet terug in de achtertuin, en de roerdomp, dan moet vanuit Amsterdam-Noord gekeken worden naar Waterland. Een "eeuwenoud cultuurlandschap" maar ecologisch gezien een woestijn (ik heb het niet over de ringslang die met kunst en vliegwerk in de lucht gehouden wordt) en een milieuramp in verband met CO2 en methaan uitstoot door de voortdurende langzame verbranding van het veen. De enige remedie zal zijn: verhoging van het waterpeil zodat dras- en plasgebieden ontstaan, meertjes, riet en struikjes eenkans krijgen. Meer zoals de situatie in het Ilperveld. Voor de resterende agrariërs kan een oplossing gevonden worden, door veel van hen worden toch al allerlei nevenactiviteiten ontwikkeld (dagopvang, horeca, zon ophet dak) om staande te blijven.


17 2 2019

Dit was de aankondiging op de website van GroenLinks Amsterdam-Noord:

"

Op 9 februari houdt GroenLinks Noord een bijeenkomst van 15.00 tot 17.00 uur in de Ceuvel voor leden en andere belangstellenden met als onderwerp ‘Groen Noord in de Knel'.

Denk mee over toenemende druk op groen in Noord. Hoe gaan we hier als stadsdeel slim mee om? Hoe zorgen we ervoor dat het groene karakter van Noord behouden blijft? Hoe zorgen we voor optimale mobiliteit in Noord en in de stad? Het bestuur en de fractie van GroenLinks Noord nodigt je van harte uit om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Sprekers delen hun visie op deze actuele knelpunten. Een van de sprekers is stadsgeograaf Jos Gadet, werkzaam bij de gemeente, met veel kennis over stadsontwikkeling en groen. De andere spreker is Paul Stuart, bestuurslid van ANGSAW (Amsterdam Noord Groene Stad aan het Water), een stichting die zich al jaren beijvert voor groen/water en cultuur/landschap. Met het gemeenteraadslid en Noordeling Jasper Groen als onze inspirerende moderator, verwachten wij dat het een spannende middag wordt, waarbij er nieuwe groene verbindigen gelegd worden!

"

Iedereen weet blijkbaar waar de Ceuvel is, helaas is de locatie minder goed toegankelijk voor "Gehbehinderte". Er is nog geen verslag verschenen van de bijeenkomst, maar Paul Stuart is niet verschenen en ook Jos Gadet was er niet om onduidelijke redenen. Jasper Groen zal het dus niet moeilijk hebben gehad met "modereren".

Er is iets merkwaardigs aan de hand met GroenLinks (in Amsterdam-Noord alleen?) Het ledental in Amsterdam-Noord was rond 2014 350 en, ondanks het succes bij de laatste verkiezingen, nu 100 minder, dus 250. Dus het "Klaver-effect" heeft niet geleid tot een partij met meer actieve leden.


7 3 2019

Amsterdam en stadsverwarming van NUON. De gebruiker heeft weinig mogelijkheden een andere keus te maken vanwege de financiële kadrering, zeggenschap van de gemeente en andere factoren.

- zeggenschap. De gemeente Amsterdam heeft stadswarmte uit handen gegeven aan NUON - Vattenfall, heeft geen formele zeggenschap. Vergelijkbaar met bijv. de Schiphol Area Development Company (concreet de gang van zaken rond boerderij De Boterbloem) en het Havenbedrijf / havengebied.De gemeenteraad / het gemeentebestuur is zodoende in belangrijke kwesties niet meer dan een praatgezelschap zonder, formeel gezien, invloed.

Opmerking terzijde: alleen al op grond van deze situatie is bijvoorbeeld het fiasco van "Havenstad" te voorspellen. Het Havenbedrijf moet meewerken, gaat daar een prijs voor vragen, havenactiviteiten moeten westwaards worden opgeschoven ( "anders vervalt werkgelegenheid") (op weg naar een voorhaven bij IJmuiden, een oude "hartewens"van "Amsterdam" ? ).

-financiën. Vanuit het Rijk is er geen animo om mee te betalen voor de energie transitie. De (kleine) gebruiker wordt geacht er voor te betalen. Met name eigenaren van woningen van voor 1980, die niet geisoleerd zijn, vaak nog zonder spouwmuur, of met een probleem om via de spouw te isoleren zijn daarvan de dupe. Dit heeft ook gevolgen voor het (niet) kunnen gebruiken van alternatieve energiebronnen. Warmtewisselaars via de buitenlucht zijn niet efficient genoeg om een niet geisoleerde woning te verwarmen (en zijn een lawaaibron), en dat geldt ook voor warmtewisselaars via het grond- of oppervlakte water. En die zijn ook nog eens erg duur. Een grote categorie woningen (zie boven) kan alleen geisoleerd worden via een dikke schil van isolatiemateriaal aan de buitenkant van de gevel, ook een erg prijzige oplossing.

Woningcooperaties, vaak eigenaar van oude woningen, zijn niet te benijden: ze zitten financieel krap wegens de verhuurdersheffing vanuit het Rijk, die niet berekend wordt op de huuropbrenst maar op basis van de WOZ waardes, dus bepaald door "de markt".

De gemeenteraad heeft uitgesproken dat de verwarming door stadswarmte met minder heet water moet dan nu omwille van energieverbruik en CO2 uitstoot. Maar in geval van onvoldoende geisoleerde woningen kom je dan niet uit.Het is een onpraktische uitspraak omdat men er niet bij stilstaat hoe eventueel een circuit voor heet water en één voor minder heet water gescheiden zouden moeten worden.

-prioriteiten.

In verband met de energietransitie en CO2 uitstoot pakt de regering om politieke redenen kwesties die veel kunnen uitmaken niet op. Bijvoorbeeld via rekeningrijden, afbouw van de bioindustie, luchtvaart inperken enz. zou veel te winnen zijn. Dus niet Schiphol / de KLM faciliteren (vanuit de fictie dat Schiphol moet kunnen concurreren met "hubs"als Londen of Dusseldorp). En niet via goedkope leningen aan Oekraine daar plofkip boerderijen opzetten. En wel via internationale afspraken de uitstoot van zeeschepen aanpakken. Dus niet altijd "onze handelsbelangen" laten prevaleren.

De gemeente Amsterdam heeft als prioriteit: de metropool, groot en glanzend. Intussen heeft men zijn zaakjes echt niet op orde, organisatorisch en zakelijk. Met als recent voorbeeld de honderden kilometers kademuren en drie honderd bruggen die op instorten staan. Dempen dan maar die grachten? Dat zal niet gebeuren. Maar wie gaat al dat achterstallig onderhoud betalen? De gemeentelijke belastingen omhoog?!

Onze handelsbelangen, rood = tankers, groen = vracht.

7 3 2019

Het nieuwe isolement van Amsterdam-Noord.

De stadsdeelcommissie van Amsterdam-Noord heeft onlangs unaniem aan de gemeenteraad het advies gegeven de opzet van het openbaar vervoer opnieuw te bezien. Het lijnennet fixeert zich op maximale bezetting en rendement van de Noord-Zuid lijn terwijl lijnen, haltes en dienstregelingen in buurten zijn verdwenen of versoberd omdat deze niet rendabel genoeg zouden zijn. Netto is er voor Amsterdam-Noord geen sprake van een verbetering. Het nieuwe isolement van Noord !

Natuurlijk hadden voorgangers van de huidige stadsdeelcommissie dit ook, en tevoren, kunnen bedenken. Maar toen voelde iedereen zich verplicht te juichen in verband met de komst van de metro.

Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

Of het advies wat gaat uitmaken is de vraag. De plannen voor het openbaar vervoer worden namelijk vastgesteld door het bestuur van de Stadsregio Amsterdam, zie onder:


Vaststelling vervoerplannen: startsein voor OV Lijnennet 2018


Op 15 december 2016 heeft het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam de vervoerplannen voor het nieuwe Openbaar Vervoer Lijnennet vastgesteld. Het gaat om de vervoerplannen van GVB voor Amsterdam, Connexxion voor de Zaanstreek en EBS voor Waterland. Samen met het nog vast te stellen vervoerplan van Connexxion voor de nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden vormen deze vervoerplannen de basis van het nieuwe OV Lijnennet in de Stadsregio Amsterdam dat van start gaat op 22 juli 2018 op het moment dat de Noord/Zuidlijn gaat rijden.

De Noord/Zuidlijn, de metro-Oostlijn en de Ringlijn vormen straks gezamenlijk de ruggengraat van het regionale openbaar vervoernetwerk en kunnen grote aantallen reizigers in korte tijd vervoeren. Voor optimale verbinding worden de routes van het bus- en tramvervoer op het metronetwerk aangepast. Daarnaast wordt het openbaar vervoer beter aangesloten op de belangrijke NS-stations in Amsterdam. De oriëntatie van het lijnennet zal daarmee minder gericht zijn op alleen Amsterdam Centraal, maar ook op de andere belangrijke OV-knooppunten zoals de stations Amsterdam Amstel, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer ArenA en het nieuwe bus- en metrostation Noord.

Historische verandering

Pieter Litjens, portefeuillehouder Openbaar Vervoer bij de Stadsregio Amsterdam: “Dit is een historische verandering voor het openbaar vervoer in de stadsregio. Het is mooi dat de plannen nu definitief zijn en de vervoerders verder aan de slag kunnen, zodat de regio Amsterdam op 22 juli 2018 klaar is voor een nieuw hoofdstuk op het gebied van openbaar vervoer. Er komen meer vervoersmogelijkheden, kortere reistijden en snellere verbindingen tussen de regio en de stad. We gaan er met z’n allen voor zorgen dat deze grote verandering soepel gaat verlopen.”

Wijzigingen ten opzichte van concept-vervoerplannen

Op 12 oktober 2016 hebben de vervoerders hun concept-vervoerplannen bekend gemaakt. Ook zijn de plannen toegelicht op diverse informatiebijeenkomsten en raadsvergaderingen. Op basis van de verzamelde adviezen hebben de vervoerders bepaald welke voorgestelde aanpassingen in het vervoerplan konden worden verwerkt. Zo heeft GVB ten opzichte van het concept-vervoerplan een wijziging aangebracht op buslijn C (de huidige lijn 38) in Amsterdam Noord. Het tijdstip van de laatste rit is aangepast aan die van de overige lijnen in Amsterdam Noord. EBS heeft besloten lijn 316 te handhaven als directe busverbinding van Volendam naar station Amsterdam Centraal. Het concept-vervoerplan van Connexxion is ongewijzigd gebleven.

Formele toetsing

Het dagelijks bestuur heeft de ingediende vervoerplannen nu getoetst aan de kaders van de OV Lijnennetvisie en de Programma’s van Eisen van de OV-concessies. Ook heeft het dagelijks bestuur beoordeeld of de vervoerders de ontvangen adviezen op adequate wijze hebben betrokken bij hun definitieve vervoerplannen. Deze formele toetsing heeft geleid tot het besluit tot vaststelling van de vervoerplannen.

Extra aandacht voor reizigersinformatie

Conform de wensen van de Regioraad werken de vervoerders, de gemeente Amsterdam en de Stadsregio nauw samen om reizigers in de aanloop naar het nieuwe OV Lijnennet zo goed mogelijk te informeren over de wijzigingen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan halte toegankelijkheid, het bevorderen van overstapcomfort en de begeleiding van ouderen en gehandicapten bij het zich eigen maken van het nieuwe netwerk.

8 3 2019

Interessante gegevens van het CBS inzake onder andere de emissie van broeikasgassen. Bijvoorbeeld de emissie van broeikasgassen gekoppeld aan de gebouwde omgeving is relatief klein, die gekoppeld aan landbouw maar iets groter. Verkeer en vervoer stoten zeker twee keer meer uit, industrie en energieopwekking zeker vier keer meer. Sterke koppeling aan gemeentes, veel meer uitstoot wanneer zware industrie aanwezig is (bijvoorbeeld Tata - steel in Velsen). De totale emissie in 2017 is onveranderd ten aanzien van 1990, Nederland haalt de doelstelling niet. Zie knop hieronder.

8 3 2019

Reactie op een rekest aan de gemeenteraad van Amsterdam om de deal met NUON opnieuw te bezien. gericht aan Bart Stuart.

nog wat na gedachtes inzake het rekest aan het gemeentebestuur van Amsterdam inzake warmte.
Het is denk ik een sympathieke actie maar waarschijnlijk gedoemd te falen. Voornamelijk wegens geldkwesties. Van alles wat in het rekest genoemd wordt had natuurlijk vóór de afspraken met NUON op tafel moeten liggen...

De gemeente zou de deal met NUON-Vattenfell moeten opbreken, dat zal een claim opleveren.
Vanuit de gemeente (en natuurlijk ook vanuit NUON) zal men wat er is aan buizen en dergelijke willen blijven gebruiken, vanwege de grote investeringen die er zijn gedaan.

Warmtepompen werkend met buitenlucht of grondwater leveren in het geval van slecht of niet geisoleerde bebouwing te weinig op (evenals verwarmingswater dat minder heet is). Een of andere grondige isolatie van gebouwen is dus noodzakelijk  

Warmtepompen werkend met grondwater zijn effectiever dan die met buitenlucht werken, en veroorzaken ook minder overlast, maar zijn heel duur.

Zou de gemeente willen inzetten op andere warmtebronnen dan hangt daar een fiks prijskaartje aan (claims, verlies op investeringen, isolatie, dure grondwater warmtepompen). Ik denk dat zowel de gemeente als een woningcorporatie dat niet zullen kunnen betalen. Het rijk zou kunnen bijpassen maar dat zie ik nog niet gebeuren.

Ik denk trouwens dat NUON-Vattenfell op hun manier wel hun best doen, enige CO2 reductie zal zeker wel lukken en fossiele brandstoffen gaan er uit. Maar als monopolist moet je wel heel idealistisch zijn om 100% als een nutsbedrijf te handelen.

De verhuurdersbelasting voor woningcooperaties zou moeten vervallen.

Het zou mooi zijn als bewoners, eigenaren die in VVE s georganiseerd zijn en woningcooperaties samen zouden optrekken. Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

Acties zouden misschien vooral gericht moeten zijn op de landelijke overheid, daar zit het geld wat voor een grootschalige en vlotte transitie nodig is.


De van der Pekbuurt is aangewezen door de gemeente als proefwijk voor stadswarmte. Website van de huurdersvereniging zie:

DIE IS GOED! Het Parool 8 3 2019

12 3 2019

Marjolein Demmers over wegstappen van de zogeheten klimaattafel, ingesteld in verband met de toekomst van Schiphol. Met als kern vande zaak: het gaat niet om klimaatbelangen maar om sectorbelangen.

Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu: „Het lukt niet om ambitieuze afspraken over CO2-reductie te maken met de luchtvaartsector. De plannen blijven steken bij innovatie. Dat is belangrijk, maar niet genoeg. Beperken van de groei is voor de sector onbespreekbaar. Dit akkoord is de titel ‘duurzame luchtvaart’ niet waardig.”

De luchtvaarttafel maakt sinds vorige zomer plannen voor verduurzaming van de Nederlandse luchtvaart. Het overleg sluit aan bij de klimaattafel over mobiliteit, een van de vijf klimaattafels die het klimaatakkoord hebben voorbereid. De voorstellen zijn niet meegenomen in de analyses van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) die woensdag worden gepresenteerd. Een overeenkomst is wel dat ook bij het klimaatakkoord de milieubeweging zich distantieerde.

De luchtvaarttafel is een initiatief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu, VVD). Voorzitter is Jan Hendrik Dronkers, topambtenaar van dat ministerie. Aan het overleg nemen 26 partijen deel. Doel is het maken van afspraken waarmee Nederland kan voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Luchtvaart wordt in dit akkoord niet expliciet vermeld, maar zal moeten meedoen met om de doelen voor CO2-reductie te kunnen halen. Reductie van uitstoot door binnenlandse luchtvaart is een nationale verplichting.

Van de 26 deelnemers zijn er twintig verbonden aan de sector: luchtvaartmaatschappijen, Schiphol, werkgevers. Natuur & Milieu was de enige vertegenwoordiger van de milieubeweging. Demmers: „Die eenzijdige samenstelling was vanaf het begin een probleem. We hebben toch meegedaan om druk op duurzaamheid uit te kunnen oefenen. Maar het gaat steeds om sectorbelangen, niet om klimaatbelangen. De sector heeft het ministerie in een houdgreep. Dit is absoluut geen breed gedragen maatschappelijk akkoord.”

11 5 2019

Aansluitend bij de recente lezersbrief van Jessica Bartels in het Parool inzake verkamering in de Rivierenbuurt: ook in Amsterdam-Noord neemt dit sterk toe. Bewoners van Amerbos en Elpermeer dienden onlangs een petitie in, met als enige reactie: er wordt aan een nieuwe regeling gewerkt, u kunt inspreken. In bijvoorbeeld de Ilperveldstraat nadert het aantal vergunningen de 10 procent.

Brieven, petities en verzoeken hebben geen invloed op de opstelling van de wethouder.

Door het RIGO is op verzoek van wethouder Ivens een evaluerend rapport opgesteld. Dit is vernietigend wat betreft het gehanteerde systeem van afgifte van vergunningen. Ook de ambtenaren die de vergunningen afgeven zijn ontevreden en zouden veel meer factoren willen kunnen afwegen dan alleen oppervlakte en geluidsdichtheid.

Een bijzonder geval is de verkamering van appartementen binnen een VVE (Vereniging van eigenaren). Iedere VVE heeft een zogeheten splitsingsreglement waarin zaken vastgelegd zijn waaraan bewoners zich dienen te houden. Het reglement wordt bij de overdracht door de koper ondertekend. Soms is in het reglement een bepaling opgenomen die opsplitsing in onzelfstandige wooneenheden tegengaat, maar vaak ook niet. In het laatste geval staat een VVE machteloos ten aanzien van verkamering. In het eerste geval komt het voor dat een eigenaar aan komt zetten met een vergunning, maar die dan van nul en generlei waarde is wegens het splitsingsreglement. Onnodig gedoe en discussies. De gemeente vertikt het namelijk om zich tevoren op de hoogte te stellen van de juridische situatie waarbinnen een vergunning gaat functioneren.

VVE s zouden zich kunnen verweren door een bepaling inzake verkamering toe te voegen, maar dat is geen eenvoudige zaak, er is 80% van het totaal aantal stemmen nodig. Bij kleine VVE s waar al verkamering gaande is zal dit al snel helemaal niet meer haalbaar zijn.

Appartementen binnen een VVE zijn extra aantrekkelijk voor beleggers. In de onderhuur contracten wordt het kleine onderhoud -dat normaal gesproken voor de eigenaar is - bij de onderhuurder gelegd. Het grote onderhoud ligt bij de VVE dus de eigenaar hoeft niet meer werk te verzetten dan zijn centen tellen!

Kort en goed: de huidige regeling werkt niet en zou onmiddellijk (zonder overgangstermijn of aankondiging, in verband met last minute aankopen) gestopt moeten worden. Vervolgens kan dan gewerkt worden aan een of andere nieuwe regeling. Zoals ook in Groningen en Leiden is gebeurd waar soortgelijke regelingen uit de hand liepen.

11 5 2019

Dieptepunt SP.

Het "monster" Europa, gepersonifieerd in de persoon van Europees lijstrekker Timmermans (PvdA) vreet Nederland op, een taart met in marsepein rood wit blauw met een oranje kers. Een belachelijke, kwetsende en weerzinwekkende voorstelling van zaken met een ondermaats agit prop karakter. Notabenevan een "partij" die zijn oorsprong vond in de Internationale!


11 5 2019

je vous souhaite ni Dieu ni Maitre, Leo Ferré

Krijg steeds meer genoeg van leiders, vaak gekoppeld aan een of ander voorhoedegroepje dat ons naar het beloofd land zullen leiden. Beter: concrete initiatieven zoals G1000, rustig voortbordurend op zaken in gezelschappen die door loting zijn samengesteld. Een vruchtbare vorm van directe democratie op locatie. Laten we ophouden politieke partijen aan te praten dat referenda nuttig en nodig zijn. Losgezongen van ooit hun maatschappelijke basis zullen zij toch het monopolie op beleidsvorming blijven opeisen. gestolen in het politieke uniform dezer dagen: het blauwe pak, en aanverwante kleding voor dedames. Nota bene een kleine 3 % van de bevolking.


4 11 2019

Onze VVE is bezig met verduurzamen. We zijn aangehaakt bij het CTO Focusteam dat een aantal VVE s ondersteunt. Zoals "Ons Dorp" in Amsterdam, dat gaan we niet halen. Is voornamelijk een geldkwestie. Wie geld teveel heeft kan inAmsterdam goed wonen.

nav de commissievergadering WB dd 20 11 2019 aan alle commissieleden

Dames en heren

LAURENS IVENS PRAAT ONZIN IVM RECHT, juridisch amateurisme.

(Wiki)

Civiel recht, burgerlijk recht of privaatrecht bestaat uit een materieel en een formeel gedeelte. Het materiële gedeelte stelt regels ten aanzien van de verhoudingen tussen burgers onderling en tussen burgers en goederen. Het formeel privaatrecht is het burgerlijk procesrecht: het geeft regels over de handhaving van de materiële regels.

Kenmerkend voor het burgerlijk recht is dat betrokkenen zelf het recht moeten activeren. Er is, anders dan bij het strafrecht, geen centrale instantie die een zaak voor de rechter brengt. Indien iemand van mening is dat een recht is geschonden, dient diegene de zaak onder de aandacht van de rechter te brengen.

Het materiële civiele recht is in Nederland met name terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek

Dus:

CIVIEL RECHT = PRIVAATRECHT


(Civiel recht staat tegenover strafrecht)

En zie BURGERLIJK WETBOEK boek 5

onder andere de artikelen 111 en 112 ivm VVE

-------------------------------------------------
Idem aan alle commissieleden WB

DAMES EN HEREN


natuurlijk geeft Laurens Ivens zichzelf meestal gelijk reagerend op de stapel inspraak.


ECHTER:

1. ZIJN BETOOG INZAKE CIVIEL RECHT TEGENOVER PRIVAATRECHT IS ONZIN

zie diverse uitspraken van kantonrechters in conflicten rond verkamering.

HET BETOOG HOUDT FEITELIJK IN: "BINNEN ZONDER KLOPPEN".


2. DAT HET ONDOENLIJK IS IN VERBAND MET HET AL DAN NIET AFGEVEN VAN EEN VERGUNNING VVE REGLEMENTEN TE RAADPLEGEN IS ONZIN.

Het gaat om een beperkt aantal reglementen opgesteld op basis van modelreglementen van de Notariële Broederschap.

De eigenaar heeft bij de koop getekend zich aan het reglement te houden en kan dat aanleveren, net zo gemakkelijk als het aantal vierkante meters..

WEER: "BINNEN ZONDER KLOPPEN".


3. BIJ 25% VERKAMERING VAN EEN APPARTEMENTENGEBOUW WORDT EEN VVE ONBESTUURBAAR EN KAN GEEN GROTE BESLUITEN MEER NEMEN.

Terwijl aan VVE s steeds hogere eisen worden gesteld wat betreft uitgaven aan onderhoud en duurzaamheid. Zie bijvoorbeeld de Wet Verbetering Functioneren VVE s (2018).


4. BELEGGERS WORDT NIETS IN DE WEG GELEGD ZOLANG ZE BINNEN DE RUIME QUOTA'S BLIJVEN.

Beleggers winnen altijd van starters bij bieden. Welke student kan E 600 of meer per maand betalen? Starten van het bouwen van sociale woningen en in het middensegment wordt opgeschoven.


GRAAG UW ONAFHANKELIJKE MENING GEBASEERD OP WAT GOED IS VOOR DE BEWONERS VAN AMSTERDAM EN OP NIETS ANDERS!laurens Ivens wethouder van Amsterdam (SP), de grote sloper van wonen

Nieuwsbericht

Amsterdamse woningcorporaties: nieuwe regels maken woningdelen onmogelijk

20-11-2019

In een inspraakreactie waarschuwt de directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties voor de gevolgen van de nieuwe gemeentelijke regels voor woningdelen.

De Amsterdamse woningcorporaties vinden woningdelen een belangrijk instrument voor allerlei woningzoekenden, met name jonge volwassenen, die dringend een plek nodig hebben op de Amsterdamse woningmarkt. Door gezamenlijk een huis te delen kunnen velen in Amsterdam betaalbaar wonen. Een lage inschrijfduur of een inkomen net boven de huurprijsgrenzen ontneemt hen andere opties.

De nieuwe regels die de gemeente wil invoeren leiden ertoe dat duizenden woningen niet meer voor woningdelers beschikbaar zijn.

Zo hebben de corporaties van meet af aan bezwaar gemaakt tegen de nieuwe gemeentelijke geluidseisen in woningdeel woningen, om drie redenen:

Er zijn geen aanwijzingen voor overlast. Tot op heden krijgen wij geen klachten van de gemeente over geluidsoverlast voor woningdelen in corporatiewoningen. Het aantal klachten bij corporaties zelf overstijgt het gemiddelde van corporatiewoningen NIET.

Het is een dure ingreep in corporatiewoningen die bovendien soms onomkeerbaar is, terwijl wij de woningen juist op meerdere manieren willen kunnen inzetten.

Het is stigmatiserend jegens een groep die zich op de woningmarkt juist goed gedraagt.

We zijn blij dat de gemeente deze eisen nu intrekt voor de situatie met 3 huishoudens, maar zijn verbaasd dat dit dan nog wel steeds vereist is voor woongroepen met vier huishoudens.

We zijn ook blij dat de gemeente terugkeert op het voorstel dat een huishouden slechts uit 1 persoon mag bestaan, omdat dit in strijd is met het Europees verdrag van de rechten van de mens.

Wij hebben om meerdere redenen geen behoefte aan het systeem van onzelfstandige woningen dat de gemeente nu oplegt. We hebben geprobeerd voor de corporatiesector met de gemeente tot ander stelsel van afspraken rond woningdelen te komen maar dat is ondanks de inzet van velen, ook aan de kant van de gemeente, uiteindelijk niet goedgekeurd door het gemeentebestuur. Het is niet anders.

De woningcorporaties zien zich daarom vanaf nu genoodzaakt hun woningdeelwoningen te bevriezen en voegen geen nieuwe meer toe. Hoe jammer dat ook is voor (veelal jonge) woningzoekenden in deze stad die geen kant meer op kunnen. We nodigen de gemeenteraad graag uit om daarover zelf aan deze woningzoekenden tekst en uitleg te geven.

We blijven nu geconfronteerd met drie categorieën woningdeelsituaties waar we geen kant mee uit kunnen, ze zijn onder de huidige en de toekomstige regels mogelijk niet te legaliseren en ze bestaan wel. Dat gaat om studentenhuizen, de klassieke woongroepen die soms al tientallen jaren bestaan, en woningen die in handen zijn van zorgaanbieders voor onzelfstandige bewoningen.

De corporaties hebben hiervan ongeveer 200 woningen met tussen de 1200 en 1500 bewoners. Niet van alle woningen is helder of ze echt niet voldoen aan de regels, maar van sommige beslist wel. Gelukkig doet de gemeente ons nu een handreiking voor de studentenhuizen, maar helaas niet voor de klassieke woongroepen en de zorgwoningen. We willen voorkomen dat we deze mensen op straat moeten zetten of ze ten koste van andere woningzoekenden bij voorrang een nieuwe woning moeten aanbieden. We willen ook hardhandige handhavingszaken, waar wij nu mee te maken hebben, voorkomen. We hebben de gemeente voorgesteld een gedoogbesluit te nemen over alle oude gevallen waarin niet meer duidelijk is of ze ooit als onzelfstandige woning zijn bestempeld, maar het wel overduidelijk zijn. Of dit ook kan worden geregeld is tot op de dag van vandaag niet helder. We hebben het hier wel over een groot aantal huurders die in onzekerheid leven tot het moment waarop de gemeente genegen is ze duidelijkheid te geven. Dat moeten we met zijn allen toch niet willen!

In verband met de huisvestingsnota per 1 1 2020

Wanneer je VVE s niets laat inbrengen bij de voorbereiding -de grootste groep woningbezitters in Amsterdam - en alle woningcooperaties van je vervreemd voor welk publiek ben je dan bezig??4 4 2020 Wat betreft verkamering: de huisvestingsnota is aangenomen. Ivens heeft een enander goed weten te framen: coalitie en oppositie spraken ten leste alleen nog over de arme studenten die een kamer moesten kunnen huren. Daarna is er weinig meer vernomen. Veel kleine beleggers zullen niet voelen voor de rompslomp en de kosten om een vergunning aan te vragen en de handhavingsperikelen. Dan maar een kamer minder verhuren zogezegd. VVE s staan voor de vervelende klus per geval er werk van moeten maken, wat trouwens alleen kans van slagen heeft wanneer het reglement verkamering verbiedt.


4 4 2020

Nu, ten tijde van de coronavirus epidemie blijkt 20 % capaciteit van Schiphol voldoende!

13 4 2020

Waar is de Creatieve Voorhoede zonder subsidie?

De invloed van de zogeheten Creatieve Voorhoede is een afgeleide van de macht van de staat enandere subsidie verleners!

DIVERS

23 4 2020

Uitzoekwerk naar aanleiding van fraude bij een stichting in Zuid Oost die een aanzienlijk bedrag aan subsidie heeft ontvangen.

Er is aangifte gedaan door het bestuur en het stadsdeel doet onderzoek

Er zijn vragen gesteld (D66), de gemeente doet onderzoek en neemt maatregelen om herhaling te voorkomen

Fraude bij stichtingen komt vaker voor dan je zou denken en zeker niet alleen met geld verstrekt door linkse politieke "boeren" . De aanwezigheid van een pot geld is blijkbaar nogal verleidelijk.

Rutger Groot Wassink verantwoordelijk voor genoemde subsidie is zeker niet mijn politieke held, ik vind hem vaak niet scherp genoeg. Maar om te denken dat zijn functioneren kan worden afgedaan met "als een Twentse boer" wat ik voorbij zag komen (Forum voor Democratie), dat is toch wel erg gemakkelijk en insinuerend. We spreken toch ook niet over Gerrit Komrij als onze "boerendichter"? Wordt Geen stijl gefinancierd vanuit Rusland, net als de in de 19e eeuw gewortelde Th. Baudet?? (grapje) Toen hadden we nog Vorsten met een hoofdletter en onze koloniën, en kijk eens wat daarvan geworden is vanwege die verdomde EU en de immigratie) (veel van onze genen is afkomstig van Kaukasische volken die ooit vanuit voorbij Winterswijk naar onze streken kwamen )

Zie de link naar "genen" , een beetje populair geschreven,maar toch. Onthoud het woord haplogroepen, kan altijd nog wel eens van pas komen).


Misschien kun je wel zeggen dat in verhouding tot de hoeveelheid beleid die door het gemeentebestuur / de gemeenteraad van Amsterdam wordt ontwikkeld evaluatie, controle en handhaving een zwak punt is. Maar Amsterdam zal in dezen niet uniek zijn, zie bijvoorbeeld hoe men in IJmond en vanuit de provincie Noord Holland met Tata steel omgaat.

23 4 2020

En nu maar afwachten hoe het FvD het doet indien ze ooit participeren aan het bestuur van de gemeente Amsterdam. Zo gemakkelijk is dat niet. Je zit op een kruispunt van belangen van buiten en ook binnen, het ambtenarenapparaat met eigen meningen en tradities, en je zit in een coalitie.

Het zou goed zijn wanneer oppositiepartijen als die opteren voor deelname in het gemeentebestuur om daar al op te anticiperen. Dus niet alleen roepen wat, maar ook hoe een en ander veranderd moet worden. Bij wijze van spreken: maak een schaduwbegroting.

Wat betreft concreet maken wat je voor staat (maak een schaduwbegroting) dat geldt ook als aanbeveling voor allerlei beleidszaken. Bijvoorbeeld ivm handhaven: wat wil je dan handhaven, en hoe is dat ingebed, hoeveel mag dat kosten. Of bedoel je meer: het inbouwen van evaluatie in allerlei projecten? Bedrijfsmatig noodzakelijk natuurlijk, veel politici beschouwen het nemen van besluiten inzake een en ander als hun eindproduct, fout!

En wat betreft subsidies: zijn culturele voorzieningen minder essentieel dan politieke partijen?

Subsidies impliceren keuzes, geënt op voorkeuren van politieke partijen en (maatschappelijke) doelstellingen. Allerlei culturele instellingen trekken het niet wanneer alleen de markt bepalend is, zullen omvallen of worden onbetaalbaar. Hetzelfde geldt voor allerlei maatschappelijke instellingen en ook de politie en ambulancevervoer bijvoorbeeld zullen nooit winstgevend zijn. In de gemeentelijke begroting zijn alle subsidies terug te vinden (bijlage vorige mail) Eén keer per jaar kunnen posten bijgesteld worden. afgevoerd of toegevoegd worden. Nuttige lectuur voor wie een schaduwbegroting wil opstellen!

Het grootste gedeelte van de inkomsten van Amsterdam komt via de rijksbijdrage. Een paar diensten brengen geld op zoals parkeren, erfpacht, gemeentelijke belastingen.

23 4 2020

Naar aanleiding vanhet project in Amsterdam Zuid-Oost waar fraude is gepleegd even verder gaan kijken. De laatste paar jaar heb ik namelijk de gemeentelijke politiek niet meer op de voet gevolgd. De sleutelwoorden blijken: "participatieve democratie". Men probeert daar een impuls aan te geven per stadsdeel via sleutelfiguren, die stadmaker genoemd worden. De bedoeling van ooit de Bestuurscommissies (opvolgers van de Stadsdeelraden) was dat die burgers meer bij zaken zouden betrekken, maar daar is weinig van terecht gekomen,men profileerde zich expliciet als opvolger van de Stadsdeelraden en bleef in de Stadsdeelkantoren verschanst en net als in de tijd van de Stadsdeelraden waren er vaak spanningen tussen decentraal en centraal. Sinds 2018 is er sprake van stadsdeel bestuurders die niet gekozen zijn maar op voordracht van politieke partijen door het gemeentebestuur benoemde personen, rekening houdend met de stem,verhoudingen in het Stadsdeel. Geflankeerd door een gekozen adviescommissie.

De benaming stadmaker maakt al jaren furore. Bijv iemand als Luc Haring (van Ilovenoord) en Bas Kok (van de oerknal aan het IJ) en vele anderen die weleens een duit in het zakje doen inzake ruimtelijke ordening en verwante zaken.

Onlangs heeft de gemeente weer eenbijeenkomst georganiseerd van allerlei "stadmakers".

20 - 5- 2020

De Corona crisis heeft nog eens overduidelijk aangetoond dat de zogeheten culturele elite NIET de aanjager is van de economie (Richard Florida) , maar dat een functionerende economie DE aanjager is van culturele activiteiten. Zonder subsidies is men nergens.


DE WERELD VANDAAG

31 5 2020

Wat wij denken doet er niet zoveel toe, want wij zitten niet aan de knoppen en zijn ieder voor zich benauwd welvaart op te geven. Resetten naar 1800 lijkt me niet nodig, en intussen zit je natuurlijk met een enorm gegroeide wereldpopulatie

De Verenigde Naties geven ieder jaar een rapport uit "The state of the world", heel informatief.

Ik vond een website waar een en ander grafisch voor verschillende categorieën is weergegeven. Een Canadees initiatief.

Een ingewikkeld complex van gegevens.

Aantallen zijn belangrijk, maar ook de aard van homo sapiens zit in de weg.

Een groot probleem is het toepassen van geweld wanneer "men "vindt dat de status quo gehandhaafd moet blijven. Bijvoorbeeld in verband met schaarse grondstoffen (binnenkort ook drinkbaar water), het uitschakelen of klein houden van concurrenten, het voorkomen dat "armoedzaaiers"en "gelukszoekers" binnendringen (bijv. Navo militairen aan de rand van de Sahel, Arabische landen verdienen daar miljoenen aan). Oorlog zal nooit in het algemeen belang zijn, maar ten dienste staan van bepaalde elites. Maar een feit is dat "de massa"zich gemakkelijk laat opzwiepen in naam van een een of andere al dan niet "religieuze "overtuiging, met gebruik van vijandbeelden. Want (homo sapiens) wanneer iemand / een bevolkingsgroep, een land éénmaal tot "onmens" is gemaakt dan is doodmaken nog maar een kleine stap. Nationalisme, een 19e eeuwse ontwikkeling, bevordert vijandschap.

Hoe groter de ecologische voetafdruk van landen is hoe meer het een noodzaak wordt om andere landen / bevolkingen niet tot "welvaart"te laten komen. China was geen probleem zolang het zich voegde naar westerse wensen, nu het wat assertiever wordt is een vijandbeeld snel geconstrueerd. In tegenstelling tot bijna alle landen in Zuid-Amerika laten zij zich niet zo snel door de VS koeioneren (lees een krant als Le Monde Diplomatique voor veel meer informatie over situaties in de wereld dan je ooit in een Nederlandse krant zult vinden). Het onderscheid tussen "heren"en "slaven" en dat dit zo moet blijven is een hardnekkig gegeven dat bijna alle menselijke activiteiten doordrenkt.

En: inleveren qua "welvaart" doet niemand graag, dus blijven vliegen, en nog meer vlees exporteren enzovoort. Omhoog dat BNP! En de beurskoersen! Dat heet dan welvaart (niet voor iedereen natuurlijk...) De "handelsbelangen"van Rutte (korte termijn denken troef).

Alleen een mondiale aanpak zou iets uit kunnen maken, maar daar kunnen we niet optimistisch over zijn. En dan gaat een of andere chaotische "reset" ons overkomen. Bijvoorbeeld dat de tropen onbewoonbaar worden en half Afrika deze kant op komt, een massamigratie op een schaal die nog niet eerder is vertoond. Die paar NAVO soldaten rond de Sahel houden dat echt niet tegen.

Mensen in een leidinggevende positie zouden natuurlijk wel eens het goede voorbeeld kunnen geven. Ons Koningshuis loopt wat dat betreft echt niet voorop, evenmin als diverse bonusgraaiers.

FILOSOFEN

16 8 2020

Filosofen zijn in Nederland Steds vaker in de media te vinden. Men afficheert zichzelf al lang niet meer refererend aan de klassieke studie filosofie, die eigenlijk ook niet meer bestaat, maar al iemand die over van alles iets verstandigs, of als je het zo wilt noemen iets "wijs" te zeggen heeft. Eén van de loten aan deze stam is de nederlandse "filosoof" Bert Keizer, arts. Hij maakt de indruk nogal met zichzelf ingenomen te zijn: niet alleen gaat hij prat op zijn paar jaar filosofie studie ooit in Engeland, maar in interviews zegt hij dingen als: "ik was de enige van mijn studiejaar die toegaf dat mijn keuze voor de studie geneeskunde ook bepaald werd door financiële overwegingen", en: "ik was de enige van de coassistenten die wel eens vond dat er voldoende behandeld was". Wat dat laatste betreft, voor de Levenseindekliniek beoordeelt hij of personen inderdaad uitbehandeld zijn, bijna Petrus aan de hemelpoort, een wilsverklaring helpt niet om verder te komen.

Wat betreft het filosofisch praktiseren: dat vindt onder andere zijn neerslag in een regelmatig verschijnende column in Trouw. Veel gaat, in het verlengde van ooit zijn filosofische studie in Engeland over wat je kunt kennen en wat niet en welk woordgebruik toegestaan is en welk niet. Op pedante wijze formulerend heeft de schrijver (natuurlijk) altijd gelijk. Onlangs kapittelde hij nog Heleen Slagter die fundamenteel onderzoek doet naar hersenfunctie naar aanleiding van haar manier van spreken over wat hersenen doen, haar erop wijzend dat hersenen niet iets "doen"en ook niet "spreken". Verbijsterd zullen de monden van de betrokken onderzoekers opengevallen zijn: inderdaad, wat een diep inzicht!


DE TRIUMFERENDE STAD

27 8 2020

In het Parool nieuws over Amsterdam dat in bewonersaantal aanhet AFNEMEN is. de "triumferende stad op zijn retour".

Dat is inderdaad nieuws: jarenlang, van links en van rechts, waren de juichkreten niet van de lucht. Amsterdam groeit! We moeten een metropool worden te vergelijken met Londen, Parijs, New York. Hoogbouw is een must (Zef Hemel) zoals in de Sluisbuurt - Zeeburg-West.

Zo dom: wie er bijdroeg aan de groei van het aantal (tijdelijke) inwoners maakte niet uit: ex-pats (het grootste getal), buitenlandse studenten. Dus "economische"principes belangrijker dan sociale. Vergelijk op het gebied van woningbouw Havenstad met ooit de plannen van van Eesteren. Wethouders Ivens blijft natuurlijk, trouw aan de uitgangspunten van de SP, een ambitie koesteren om sociale woningbouw te realiseren, maar per definitie gaat daar niets van terecht komen.

Even wennen (niet voor de modale Amsterdammer maar voor beleidskringen) Amsterdam is meer als Dusseldorf (niets op tegen).28 8 2010

KUNSTENAARS

Nogmaals: wie heeft het nog, al dan niet marxistisch geinspireerd over kunstenaars als DE maatschappelijke voorhoede? Al is Richard Florida op zijn aanvankelijke opvattingen teruggekomen. Zonder subsidies bestaat het gros van de kunstenaars NIET !